top of page

ENVIPARK INVEST

Limitovaná emise Českých dluhopisů

Od 25 000 Kč s ročním zhodnocením 9,1% p.a.

Emise ENVIPARK 9,1/24 byla spuštěna za účelem vybudování a revitalizace již druhého areálu na území České republiky a třetího celkově (Waidhaus – Německo, Brno – ČR). Jedná se o postupné rozšiřování infrastruktury ekologické likvidace odpadu tepelným rozkladem materiálu, tzv. termolýzou. Jedná se o velmi efektivní způsob nakládání s odpady, kdy nedochází k žádnému znečištění životního prostředí a veškerý likvidovaný odpad je tepelně recyklován a další druhotné suroviny, které jsou dále využitelné a prodejné.

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 6_edited.png
 • Investice od 25 000 Kč

 • Fixní roční zhodnocení 9,1% p.a.

 • Zkušenosti společnosti ENVIPARK přímo vychází ze zkušeností týmu společnosti Environment Holding, a.s., jež se již 10 let zabývá nakládání s odpady

 • ENVIPARK je další příležitostí pro klienty zapojit se do jednoho z projektů skupiny a přímo se tak podílet na budování infrastruktury ekologické likvidace odpadů.

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 6_edited.png
 • Výplaty měsíčně

 • Ruku v ruce se zajímavými výnosy z Vaší investice se tak stáváte i součástí skupiny, kterou zajímá budoucnost našeho životního prostředí a zasazuje se o zásadní změnu v nakládání s odpady. Čistě, ekologicky a s výbornou ekonomikou.

 • Bez vstupních poplatků

 • Jednoduchá a rychlá investice

Bonusy pro klienty

Zhodnocení

Silný partner

JAK NA TO?

1. Vyplňte formulář zde:
 

2. V objednávce vyplníte své údaje a částku, kterou chcete investovat (počet dluhopisů).

3. Do Vašeho emailu přijde shrnutí objednávky a námi podepsaný návrh smlouvy, ten prosím podepište a zašlete na naši adresu.

4. Po přijaté platbě, Vám bude vystaven dluhopis a zaslán na Vaši adresu.

Základní informace o dluhopisu ENVIPARK

Popis Emitenta:

 

Společnost ENVIPARK vznikla za účelem revitalizace a následného provozu moderního areálu pro recyklaci odpadu a následný prodej druhotných surovin. 

 

Areál ENVIPARK vznikne v Pardubicích. Bude zaměřen zejména na tepelný rozklad plastového odpadu a pneumatik. Z odpadu pak dále vznikne palivo či energie.

 

Na místě vznikajícího ENVIPARKU se již nachází licencovaný a certifikovaný areál pro nakládání s odpady, jehož soukromý investor přijal nabídku na spolupráci a rozhodl se s námi projekt ENVIPARKU realizovat.

vzor-dluhopisu-envipark..jpg

Informace o zajištění dluhopisu:

 

Investované prostředky jsou pro klienty zajištěny hodnotou areálu v hodnotě přímo úměrné ceně areálu při a po modernizaci areálu.

Obecný popis emise:

 

Emise ENVIPARK 9,1/24 byla spuštěna za účelem vybudování a revitalizace již druhého areálu na území České republiky a třetího celkově (Waidhaus – Německo, Brno – ČR). Jedná se o postupné rozšiřování infrastruktury ekologické likvidace odpadu tepelným rozkladem materiálu, tzv. termolýzou. Jedná se o velmi efektivní způsob nakládání s odpady, kdy nedochází k žádnému znečištění životního prostředí a veškerý likvidovaný odpad je tepelně recyklován a další druhotné suroviny, které jsou dále využitelné a prodejné.

 

Jak budou využity získané prostředky?

 

 • Revitalizace a modernizace již funkčního areálu v Pardubicích.

 • Stavba halových prostor pro provoz technologie. (2,5mil. Kč)

 • Rozšíření manipulačních a skladovacích prostor pro nakládání s plasty a následné skladování druhotných surovin, paliva a energie. (1,5 mil. Kč)

 • Nákup a instalace technologie, zavedení provozu v této lokalitě. (18 mil. Kč)

 • Průběžné financování součástí areálu, rezervní jistina. (3 mil. Kč)

 

 

Jak budou zhodnoceny získané prostředky?

 

 • Výnosy z provozu areálu. Očekáváný roční zisk z likvidace odpadu mezi 55 až 65 mil. Kč

 • Následným rozšiřováním parku o další instalovaná zařízení technologie.

 • Produkcí z již zaběhlého provozu areálu (nakládání a obchod s kovovým odpadem).

bottom of page