top of page

Technologie

Dnešní odpad může být energií zítřka

Termolýza je nejmodernější přelomový způsob zpracování libovolného druhu odpadu. Funguje na bázi chemického rozkladu látek, který je způsoben intenzivním teplem.

Díky takovému rozkladu jsme schopni zpracovat všechny druhy materiálů, včetně těch, které dříve musely nenávratně končit na skládkách, protože nebylo možné je zpracovat.

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 6.50_edited.jpg
Snímek obrazovky 2021-10-19 v 22.01_edited.png

Environment Holding, a.s.

Náš obchodním partner společnost.

Společnost ENVIPARK je přímým obchodním partnerem společnosti Environment Holding, a.s., jejíž technologie budou v areálu instalovány a využívány.

 

Bude se jednat o nepřetržitý provoz s denní kapacitou likvidovaného odpadu až 30 tun v prvním roce a až 90 tun v dalších dvou letech. 

Environment Holding, a.s.

https://www.environmentholding.com/cs

bottom of page